Vad är Medicinsk Fotvård?

Patientgrupper som går under Medicinsk Fotvård är bland annat Diabetiker, Reumatiker, olika typer av hudsjukdomar, cirkulationssjukdomar och nervskador m.m.

Men även du som har stora problem med fötterna och av olika skäl inte klarar av att ordna det själv, kan givetvis också göra en Medicinsk Fotvård.

Problemen kan vara av högst skiftande art och Medicinsk Fotvård kan förebygga eller fördröja allvarliga komplikationer i fötterna.

Alla bör vara rädda om sina fötter!
Ett som man tycker ”litet” problem på foten kan ställa till med stora problem om man inte tar hand om det.

Tar emot remisser från VG regionen ex. regionens sjukhus samt Närhälsan.

BOKA TID IDAG!